.

Soutěže - Wettbewerbe - Competition

První cena: Der erste Preis 

na mezinárodní varhanní soutěži Joseph-Gabler Orgelwettbewerb 2012 


První cena na soutěži Lions Club Musik-Wettbewerb obor improvizace 2014 


První cena na soutěži Nadace Bohuslava Martinů, obor hra na cembalo 2016.